Tag Archives: สุภาษิตไทย

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำใดๆที่ไม่ถูกเวลา หรือซื้อของไม่ดูฤดูกาลซื้อของแพงโดยไม่จำเป็น

Continue reading

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่แสดงออกเป็นคนซื่อ แต่ภายในแล้วมีความเจ้าเล่ห์คล่องแคล่วสมองไว หากใครเผลอก็จะแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา เป็นสำนวนที่ใช้พูดถึงคนที่ ไม่ซื่อจริงดั่งที่แสดงออก

Continue reading

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการมีความซื่อสัตย์จะทำให้คนเชื่อใจ ไม่มีวันอดตาย แต่หากเป็นคนที่มีนิสัยคดโกง แม้จะมีคนให้ผลประโยชน์แต่เมื่อไปโกงแล้วเค้าจับได้ก็จะไม่คบค้าสมาคมด้วย ในที่สุดก็จะทุกข์ยาก

Continue reading

ชิงสุกก่อนห่าม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำที่ชายหญิง ซึ่งยังไม่มีความพร้อม มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งก่อนวัยอันควร สำนวนนี้บางครั้งหมายความถึงการกระทำใดๆ ก่อนเวลาอันควร ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

Continue reading

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีรายได้ที่ได้รับมาต้นเดือน มีไม่พอจ่ายถึงปลายเดือน

Continue reading

ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงผู้ที่นำอันตรายหรือศัตรู มาทำอันตรายสู่พรรคพวกหรือบ้านเมืองตนเอง โดยรู้ถึงผลที่จะเกิดแต่ก็ยังกระทำ

Continue reading

จมไม่ลง

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึงบุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

Continue reading

ชาติคางคกยางหัวไม่ตกไม่รู้สำนึก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง คนที่ดื้อรั้นทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดี และมีคนท้วงติงและเตือนแต่ก็ไม่เชื่อยังดื้อรั้นจะทำอยู่เช่นเดิม จนคนที่เตือนก็ปล่อยให้ทำไปจนเกิดผลเสียแก่คนๆนั้น เพื่อเป็นการให้รู้สำนึกเองว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี จนตนเองต้องเดือนร้อน

Continue reading

ชักใบให้เรือเสีย

สํานวนสุภาษิตนี้ การพูดหรือการกระทำที่แสดงออกมาในเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เรื่องในเหตุการณ์นั้นๆต้องออกนอกเรื่อง หรือผิดประเด็นออกไปในทางที่ไม่ดี

Continue reading

ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำอะไรซักอย่างควรจะทำด้วยความรอบคอบ ไม่ต้องรีบร้อน ทำไปแล้วเก็บรายละเอียดีๆ ก็จะได้ผลงานที่ออกมาดี

Continue reading