Category Archives: หมวด ณ ด ต ถ ท

ตาเป็นสับปะรด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง ผู้ที่มีพรรคพวกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นั้นๆ คอยรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆ หรือสังเกตการณ์ กับผู้ที่ต้องการจะติดตามนั้นๆ

Continue reading

ทำนาอย่าเสียไร่ เลี้ยงไก่อย่าเสียรัง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำใดให้ทำประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยหากขยันเพิ่มอีกนิดก็จะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย

Continue reading

ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำความชั่วนั้นทำได้ง่าย แต่จะส่งผลให้สุดท้ายต้องได้รับกรรม ส่วนการทำความดีนั้นยากกว่า แต่สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข

Continue reading

ทองแผ่นเดียวกัน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่ชายและหญิงแต่งงานกัน ทำให้ครอบครัวสองครอบครัวมีความแน่นแฟ้นผูกพันกัน

Continue reading

ติเรือทั้งโกลน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง ตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้งๆที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย

Continue reading

เทศน์ตามเนื้อผ้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การสั่งสอนที่สอนตามรูปแบบตำราหรือตามแบบแผน โดยไม่มีการนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับผู้ฟัง ก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ยาก

Continue reading

ทำนาบนหลังคน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการหาประโยชน์จากผู้อื่นโดยใช้วิธีเบียดเบียนและขาดความมีมนุษยธรรม

Continue reading

เทวดานิมนต์มาเกิด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการประชดประชันเด็กที่มีความซนหรือเกเรอย่างมาก

Continue reading

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่บอกความลัพธิ์ทางธุรกิจหรือวิธีหาเงินของตนให้กับผู้อื่น ซึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจส่งผลให้กับผู้ที่บอกวิธีไปนั้นอาจจะไม่สามารถนำวิธี นั้นกลับมาหาประโยชน์ได้อีกต่อไป

Continue reading

ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ผลที่ได้รับตอบแทนกลับมาเป็นโทษกับผู้ที่ช่วยเหลือนั้นๆซะเอง

Continue reading