เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

หมายถึง เห็นผิดเป็นชอบ

กงจักรสิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆโดยรอบ ใช่เป็นอาวุธตัดทำลาย

 สำนวนนี้มาจาก นิบาตชาดกเรื่อง  มิตตวินทุกชาดก

           เห็น ความบาปชั่วร้าย        เป็นดี

กรงจักร หมุนเร็วรี่                        อยากได้

เป็น   ทุกข์ท่วมฤดี                       เจ็บปวด  ยิ่งเฮย

ดอกบัว ที่สรวงไว้                         ที่แท้ของเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *