หัวล้านได้หวี

หมายถึง ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

โคลงโลกนิติ  อธิบายความหมายว่า

   หัว หูดูชั่วช้า         ไฉไล

ล้าน เลื่อมแลเงาใส    เกือบแก้ว

ได้   ส่องกระจกใจ     เจียนขาด

หวี แต่จับจ้องแล้ว      ลูบโอ้อายเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *