วัวเคยค้าม้าเคยขี่

   หมายถึง  คุ้นเคยกัน  รู้ทีกัน  เข้าใจท่วงทำนองของกันและกันเป็นอย่างดี การขี่ม้าหรือขี่วัว  ผู้ขี่และพาหนะที่ขี่จะคุ้นเคยและรู้ใจกันเป็นอย่างดี

ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องอิเหนาว่า

             ขุนม้าผูกม้าพาชี                         เคยขี่ควบขับสำหรับขา

สำนวนนี้ส่วนมากใช้กับคนที่เคยเป็นสามีภรรยากัน

ตัวอย่าง

            มึงถือว่าอีวันทองเป็นแม่ตัว        ไม่เกรงกลัวเว้โว้ทำโมหันต์

ไปรับไยไม่ไปในกลางวัน                        อ้ายแผนพ่อนั้นก็เป็นใจ

มันเหมือนวัวเคยขาม้าเคยขี่                     ถึงบอกกูว่าดีหาเชื่อไม่

อ้ายช้างมันก็ฟ้องเป็นสองนัย                   ว่าอ้ายไวยลักแม่ให้บิดา

              (ขุนช้างขุนแผน  ตอน  พระพันวษาไต่สวนคดีที่ขุนช้างถวายฎีกา)

“เธอไม่พอใจที่สามีไปเยี่ยมภรรยาเก่า  เพราะอดระแวงไม่ได้ว่า  เขาจะ

คืนดีกันตามประสา  วัวเคยขาม้าเคยขี่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *