มดแดงแฝงพวงมะม่วง

หมายถึง  ชายที่เฝ้าปองรักหญิงมานาน คอยกันท่าชายอื่น  แต่ตัวเองก็ไม่สมหวัง

ที่มา มดแดงมักจะทำรังและไต่ตามผลมะม่วงแต่มิได้กินและไม่รู้รสมะม่วง แต่เมื่อมีใครมาเก็บมดแดงจะกัด

             โอ้อนาถวาสนาพี่หาไม่            จึงมิได้ชิดเชื่อแม่เนื้อหอม

เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอม            เที่ยวไต่ตอมเต็มอยู่มิรู้รส

                                         (พระอภัยมณี ตอน ศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *