ปลาหมอตายเพราะปาก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบเพราะคำพูดของตนเองที่ได้พูดไป

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงปลาหมอที่เวลาอยู่ในน้ำชอบที่จะโผล่ปากขึ้นมาหายใจบ่อยๆ ทำให้นักตกปลาจับสังเกตได้ เมื่อเห็นปลาหมอโผล่มาบริเวณไหนก็จะนำคันเบ็ดที่มีเหยื่อไปหย่อนไว้ ปลาหมอก็กินเหยื่อและถูกตกได้ในที่สุด